เข้าสู่ระบบ!!
หน้าแรก สินค้า เว็บบอร์ด เกี่ยวกับเรา บทความ วิธีการชําระเงิน ติดต่อเรา
ภาษาไทย
Mobile    
ค้นหา:
  บทความ  รถเข็น 
สถิติของเวบไซต์
เปิดเวบเมื่อ 19/04/2548
ปรับปรุงเวบเมื่อ 14/04/2563
ผู้ชมทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด 1039


หมวดหมู่สินค้า/บริการจดหมายข่าว
กรุณาใส่อีเมล์ของท่าน เพื่อรับข่าวสารที่น่าสนใจ

Link
แลกเปลี่ยนเงินวันนี้
THAI NN 

    

POLARIS TRAVEL SERVICE CO.,LTD.

บริษัท โพแลร์ริส การท่องเที่ยว จำกัด

TEL. 02-331 6235-6, 02-740 3756, 086 312 4569 

FAX. 02-331 6236

Line Id : polaristour

 มีความยินดีที่ท่านได้ใช้บริการของเราค่ะ

รายละเอียดสินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ >> ทัวร์ครบสูตรรอบโลก >> ท่องเที่ยวบาหลี >> เที่ยวบาหลี...มนต์เสน่ห์ของธรรมชาติ 4 วัน 3คืน

เที่ยวบาหลี...มนต์เสน่ห์ของธรรมชาติ 4 วัน 3คืน - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่
เที่ยวบาหลี...มนต์เสน่ห์ของธรรมชาติ 4 วัน 3คืน


  Tell a Friend
เที่ยวบาหลี...มนต์เสน่ห์ของธรรมชาติ 4 วัน 3คืน - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่

เที่ยวบาหลี...มนต์เสน่ห์ของธรรมชาติ 4 วัน 3คืน - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่

เที่ยวบาหลี...มนต์เสน่ห์ของธรรมชาติ 4 วัน 3คืน

รหัสสินค้า: 000198
ราคา: 15,900.00 บาท
รายละเอียด:

 เที่ยวบาหลี...มนต์เสน่ห์ของธรรมชาติ  4 วัน 3คืน
     เมนูพิเศษ !! กุ้งล้อบเสตอร์+อาหารซีฟู๊ด
กำหนดการเดินทาง        29 ส.ค.-1 ก.ย. 
5-8 ,12-15 , 26-28 ก.ย.
3- 6,10-13,17-20 ,24-27 ต.ค. 

วันแรก    สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ – จาการ์ต้า-เดนพาซาร์(บาหลี) (-/-/-)
13.00 น.  คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ G ประตู 4 เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนเดินทาง
15.10 น. นำท่านออกเดินทางสู่จาก้าตาร์ โดยสายการบิน การ์รูด้าอินโดนีเซีย  เที่ยวบินที่ GA 867
18.35 น. ถึงสนามบินจาการ์ต้าเพื่อแวะต่อเครื่องสู่ เมืองเดนพาซาร์ (บาหลี)
19.50 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองเดนพาซาร์(บาหลี) โดยสายการบิน การูด้าอินโดนีเซีย เที่ยวบินGA880
22.35 น. เดินทางถึงสนามบินนูราลัย เกาะบาหลี เมืองเดนพาซาร์เมืองเอกของเกาะบาหลี หลังการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว ต้อนรับท่านด้วยวงมาลัยดอกไม้หอมของชาวบาหลีที่สนามบิน  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก ASTON DENPARSA HOTEL // WHITE ROSE HOTEL //INNA PUTRI BALI HOTEL  หรือเทียบเท่า  พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง    วัดเม็งวี –โรงงานกาแฟ –วิหารอูลูวาตู -  วิหารทานาล็อต  (B/L/D)
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่วิหาร Taman Ayun  พบกับวัดที่สวยงามที่สุด 1 ใน 6วัดของบาหลี วัดทามาอยุน(เม็งวี)  The Royal  temple of Mengwi อดีตวัดหลวงของกษัตริย์ห่งราชวงศ์เม็งวีเป็นวัดที่ใช้ประกอบพิธีกรรมของกษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งวีสร้างในคริสต์ศตวรรษที่17 ที่มีความสวยงามมีสระน้ำล้อมรอบ
จากนั้นนำท่านเดินทางผ่านประตูเทพเจ้าเข้าสู่ Tabanan ชมทัศนียภาพสองข้างทาง  การทำนาบนไหล่เขาแบบขั้นบันได  เขียวขจีด้วยต้นข้าวที่ปลูกเรียงรายแบบทำนาขั้นบันได  ผ่านชม “ ปุระ” อันงดงามของบาหลี
จากนั้นนำท่านชม การผลิตกาแฟและเลือกซื้อสินค้า ที่โรงงานกาแฟ
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านชม   อูลูวาตู   เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนยอดเขาและได้ชื่อว่าเป็น วัดที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง บนเกาะบาหลี มีการก่อสร้างตามสถาปัตยกรรม บาหลีโดยเฉพาะ สำหรับทุกท่านที่คลั่งไคล้กับความงามของธรรมชาติจะได้ชมความงามของวัด ตัดกับหน้าผาและผืนทะเล (กรุณาถอดแว่น หมวก และเครื่องประดับออก เนื่องจากมีลิงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก กรุณาฟังคำเตือนของมัคคุเทศก์ และ ถ้าหากิ่งไม้ได้ ให้ถือติดมือ เพราะลิงจะกลัว ไม่จากนั้นนำท่านชม บริเวณวัดอันงดงามชมวิหารกลางสมุทรอินเดียทานาลอท เชื่อกันว่ามีงูเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องรักษาอยู่ภายใต้วิหารงดงามยิ่งนักยามพระอาทิตย์ตกดิน ชมวิหารและหน้าผามหัศจรรย์และจุดชมวิวที่งดงาม ทานาลอทเป็นวิหารที่สร้างในศตวรรษที่16 โดยนักบุญดายังระวาดีที่บำเพ็ญศีลภาวนาและศักดิ์สิทธิ์มากเป็นที่นับถือของชาวบาหลี
เย็น รับประทานอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ !! กุ้งล้อบเสตอร์+ซีฟู๊ด
จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย ASTON DENPARSA HOTEL // WHITE ROSE HOTEL //INNA PUTRI BALI HOTEL  หรือเทียบเท่า  พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม บารองด๊านซ์ – โรงงานผลิตผ้าบาหลี – คินตามณี – เทมภัคศิริงค์-ทุ่งนาขั้นบันได-อูบุด-คูต้าเซนเตอร์(B/L/D)
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางไปยัง “ หมู่บ้านบาตูบูรัน” ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของบาหลี “บารองด๊านซ์” ชมการร่ายรำระบำสิงโตเทพเจ้า  เทพเจ้าแห่งความดีและรังคา วิญญาณร้ายระบำกริช การแสดงวง”เมกกะสัลัน”  มโหรีของบาหลี  และเรื่องราวน่าสนุกสนานเกี่ยวกับตำนานเทพเจ้าเรื่องราวต่างๆ 
จากนั้นเดินทางไป Topati ชมอุตสาหกรรมการผลิต และเพ้นท์ ผ้าบาติก ชมการสาธิตการทำผ้าบาติกแบบาหลี เป็นงานฝีมือ  แต่ละขั้นตอน และท่านสามารถนำเสื้อมาเพ้นท์ลายต่างๆได้ฟรี ชมผ้าบาติกที่เป็นของชั้นเยี่ยมที่ส่งออกจำหน่ายทั่วโลก  หลังจากนั้นเดืนทางไปหมู่บ้าน Mas ชมการแกะสลักไม้ Sandra Wood  และขั้นตอนการทำไม้แกะสลัก เป็นงานฝีมือ ก่อนเดินทางขึ้นสู่ คินตามานี    ตั้งอยู่บนระดับความสูง 1,500 เมตร และเป็นหนึ่งในอาณาจักรยุคต้น ๆ
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ท่ามกลางหุบเขา อากาศเย็นตลอดปี
บ่าย นำท่านชมความงามของ ภูเขาไฟกุหนุงอากุง ภูเขาไฟที่เชื่อกันว่าเป็นที่สถิตของมวลเทพเจ้าต่างๆ ทะเลสาบกูนุง บาตูร์ เป็นทะเลสาบซึ่งเกิดจากการยุบตัวของภูเขาไฟ ดาเนา บาตูร์ ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดและตั้งอยู่บนหลุมปล่องภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นคือ กูนุง บาตูร์ ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,717 เมตร  หลังจากนั้นเดินทางสุ่วิหารศักดิ์สิทธิ์  เทมภัคศิริงค์ สร้างในศตวรรษที่ 13 ใช้ประกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศ์กษัตริย์เท่านั้น ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมีต้นน้ำมาจากภูเขาไฟ ซึ่งชาวบาหลี ปัจจุบันก็ยังมีความเชื่อว่า เมื่อใครได้อาบน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้จะสามารถรักษาโรคภัยและจะทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง เพลิดเพลินไปกับความสวยงามกับการตกแต่งวัดในแบบสไตล์บาหลีเซียนแท้ๆ ที่งดงามและมีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใคร ท่านสามารถผ่านชมบ้านพักของอดีตประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ที่ตั้งอยู่บนเขาใกล้ๆ ตัววิหารจากนั้นนำท่านชมความงามของทุ่งนาขั้นบันได อิสระ ช้อปปิ้ง ย่านอูบุด และย่าน คูต้าเซนเตอร์
เย็น  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก  ASTON DENPARSA HOTEL // WHITE ROSE HOTEL //INNA PUTRI BALI HOTEL  หรือเทียบเท่า  พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่  เดนพาซาร์(บาหลี) – จาการ์ต้า – กรุงเทพฯ    (B/-/-)
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
06.30-07.15น. เดินทางสู่กรุงเทพ  แวะต่อเครื่องที่จากาต้าร์ เที่ยวบินที่ GA 401
10.30-14.00 น. เดินทางจากจากาต้าร์ สู่กรุงเทพ เที่ยวบินที่ GA 866
14.00 น. เดินทางถึงกรุงเมพฯโดยสวัสดิภาพ
**********************************************************************

กำหนดการดินทาง  ผู้ใหญ่     เด็กมีเตียง   เด็ก ไม่มีตียง  พักเดี่ยว
29 ส.ค. –  1 ก.ย.  52        15,900  15,900  14,900  4,500
5-8 ,12-15 , 26-28 ก.ย.        
3- 6,10-13,17-20 ,24-27 ต.ค.       15,900   15,900  14,900 4,500

 

อัตราค่าบริการนี้รวม  
ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (ตั๋วกรุ๊ป) และค่าภาษีสนามบิน / ค่าที่พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่ / ค่ารถโค้ชปรับอากาศท่องเที่ยวตามโปรแกรม / ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ / ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ / ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่องท่านละ 1 ชิ้นที่น้ำหนักไม่เกิน 20 กก. / บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) / มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ/ ค่าทำเอกสารของผู้ถือต่างด้าว / ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย / ค่าน้ำหนักสัมภาระที่เกินพิกัด / ค่าทิปไกด์ และคนรถท้องถิ่น  3 US ต่อคน , ต่อวัน / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ถ้าต้องการ) / ในกรณีค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง และภาษีน้ำมันมีการปรับขึ้นผู้โดยสารจะต้องชำระเพิ่มเติม

สำรองที่นั่ง   *ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง   * ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน  

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม  

หมายเหตุ
บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย


เงื่อนไขการยกเลิก 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน -  เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%

เงื่อนไขและความรับผิดชอบ
บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว  สายการบิน  และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

*ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาโทรสอบถามราคาก่อนทำการจอง

สำรองที่นั่งและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่02-7159971-3 ติดต่อคุณหนู,คุณจูน,คุณวาง,คุณมีมี่

 

 

 

 


หน้าแรก  |  สินค้า  |  เว็บบอร์ด  |  เกี่ยวกับเรา  |  บทความ  |  วิธีการชําระเงิน  |  ติดต่อเรา  |  Sitemap
© 2001- . TARAD.com. All Rights Reserved.
//