เข้าสู่ระบบ!!
หน้าแรก สินค้า เว็บบอร์ด เกี่ยวกับเรา บทความ วิธีการชําระเงิน ติดต่อเรา
ภาษาไทย
Mobile    
ค้นหา:
  บทความ  รถเข็น 
สถิติของเวบไซต์
เปิดเวบเมื่อ 19/04/2548
ปรับปรุงเวบเมื่อ 14/04/2563
ผู้ชมทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด 1039


หมวดหมู่สินค้า/บริการจดหมายข่าว
กรุณาใส่อีเมล์ของท่าน เพื่อรับข่าวสารที่น่าสนใจ

Link
แลกเปลี่ยนเงินวันนี้
THAI NN 

    

POLARIS TRAVEL SERVICE CO.,LTD.

บริษัท โพแลร์ริส การท่องเที่ยว จำกัด

TEL. 02-331 6235-6, 02-740 3756, 086 312 4569 

FAX. 02-331 6236

Line Id : polaristour

 มีความยินดีที่ท่านได้ใช้บริการของเราค่ะ

รายละเอียดสินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ >> ทัวร์ครบสูตรรอบโลก >> ท่องเที่ยวแดนมังกร >> เฉินตู >> เฉินตู-ซีหลิง สกีรีสอร์ท 6 วัน โดยสายการบินไทย เดินทาง ธันวาคม 2548 7-12/14-19/21-26/28 ธ.ค.-02ม.ค

เฉินตู-ซีหลิง สกีรีสอร์ท 6 วัน โดยสายการบินไทย เดินทาง ธันวาคม  2548 7-12/14-19/21-26/28 ธ.ค.-02ม.ค - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่
เฉินตู-ซีหลิง สกีรีสอร์ท 6 วัน โดยสายการบินไทย เดินทาง ธันวาคม  2548 7-12/14-19/21-26/28 ธ.ค.-02ม.ค


  Tell a Friend

เฉินตู-ซีหลิง สกีรีสอร์ท 6 วัน โดยสายการบินไทย เดินทาง ธันวาคม 2548 7-12/14-19/21-26/28 ธ.ค.-02ม.ค

รหัสสินค้า: 000090
ราคา: 25,000.00 บาท
จีน: เฉินตู-ซีหลิง สกีรีสอร์ท 6 วัน โดยสายการบินไทย
รายละเอียด: เฉินตู-ซีหลิง สกีรีสอร์ท 6 วัน
*********************************************************************************************************
โดยสายการบินไทย
เฉินตู-ซีหลิงซาน-เล่อซาน-หลวงพ่อโตเล่อซาน-เขาง้อไบ๊-ยอดเขาจินติ่ง-วัดว่านเหนียน-เฉินตู-
ศาลเจ้าขงเบ้ง-สวนสัตว์หมีแพนด้า-วัดเจาเจี๋ย-โชว์เปลี่ยนหน้ากากเสฉวน-ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน

มีความยินดีขอนำท่านเดินทางโดยสายการบินไทย เหินฟ้าสู่นครเฉินตู เมืองเอกแห่งมณฑลเสฉวน เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการเมืองการปกครองมาตั้งแต่ 400 ปีก่อนคริสตกาล และสถานที่ท่องเที่ยวอื่นที่น่าสนใจดังนี้
ซีหลิง ลานสกีที่มีชื่อเสียงของมณฑลเสฉวน ให้ทุกท่านได้สนุกกับบรรยากาศบนยอดเขา และสัมผัสกับหิมะ ท่านยังสามารถทดลองเล่นสกีได้และเครื่องเล่นต่าง ๆ
ง้อไบ๊ หรือเอ๋อเหมยซาน ภูเขา 1 ใน 4 ที่มีชื่อด้านพุทธศาสนา นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาจินติ่ง ชมทัศนียภาพที่งดงามดังสรวงสวรรค์
เล่อซาน ล่องเรือเพื่อชมความงามริมฝั่งแม่น้ำหมิงเจียงสู่เขาเล่อซาน ชมเกาะเล่อซาน และหลวงพ่อโต ซึ่งสกัดเข้าไปในภูเขาทั้งลูกสูง ถึง 71 เมตร
เฉินตู เมืองเอกของมณฑลเสฉวน ชมศาลเจ้าขงเบ้ง ชมรูปปั้นจากตัวละครเรื่องสามก๊ก ชมสวนสัตว์หมีแพนด้า ซึ่งเป็นสัตว์สัญลักษณ์ที่สำคัญของประเทศจีนและนครเฉินตูและชมพระโพธิสัตว์กวนอิมที่วัดเจาเจี๋ย และมีเวลาให้ท่านเลือกซื้อสินค้าต่างๆ มากมายจากตลาดใต้ดินอย่างจุใจ
*********************************************************************************************************
กำหนดการเดินทาง ธันวาคม 2548 7-12 / 14-19 / 21-26 / 28 ธ.ค.-02 ม.ค.
            มกราคม 2549   04-09 / 10-15 / 17-22 / 29 ม.ค.-03 ก.พ.

วันแรก กรุงเทพฯ-เฉินตู-ซีหลิงซาน
08.30 น. คณะฯพร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ อาคาร 1 เคาน์เตอร์สายการบินไทย หมายเลข 1 เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
10.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเฉินตู โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG-618
14.45 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองเฉินตู เมืองหลวงของมลฑลเสฉวน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นเดินทางต่อสู่ ซีหลิงซาน ภูเขาหิมะสกีรีสอร์ท
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเข้าสู่ที่พัก
นำท่านเข้าพัก ณ โรงแรม Sailing Hotspring Hotel, Xilingshan หรือเทียบเท่า

วันที่สอง ภูเขาซีหลิงซาน (เต็มวัน)
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านเดินทางสู่ ซีหลิงเซียะซานสกีรีสอร์ท ตั้งอยู่ที่ อ.ต้าหยี่ ห่างจากเมืองเฉินตูโดยประมาณ 90 กิโลเมตร เป็นเทือกเขาที่มีพื้นที่ถึง 482.8 ตารางกิโลเมตร มีภูมิแระเทศเป็นเทือกเขาสูงที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะตลอดทั้งปี และมีป่าที่อุดมสมบูรณ์พร้อมกับทัศนียภาพที่งดงาม และยังเป็นสกีรีสอร์ทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน มีอุปกรณ์สกีที่ทันสมัยได้มาตรฐานครบครัน รีสอร์ทครอบคลุมพื้นที่ถึง 7 ตารางกิโลเมตร อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 2,200 เมตร และมีทิวทัศน์งดงามจนได้ขนานนามว่า “เทือกเขาแอลป์แห่งตะวันออก” นำท่านโดยสาร (กระเช้า) สู่ ยิเยียะผิง ลานกว้างบนยอดเขาและเป็นจุดชมวิวที่สวยงามแห่งหนึ่งของซีหลิงเซียะซาน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย ให้ท่านได้สัมผัสกับความงามของทิวทัศน์ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณืที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะ ในบรรยากาศของฤดูหนาว จากนั้น (อิสระ) เชิญท่านสนุกสนานกับการเล่นสกี, จานบินหิมะ, สโนว์โมบิล, กระโดดร่ม เลื่อนลากด้วยม้า และบอลลูน ตามอัธยาศัย (ราคาเครื่องเล่นและอุปกรณ์สกีไม่รวมในราคาทัวร์ ท่านที่ประสงค์จะเช่าอุปกรณ์ กรุณาสอบถามหัวหน้าทัวร์) ภายในยังประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย อาทิ ร้านอาหาร, ซุปเปอร์มาร์เก็ต ฯลฯ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางลงกระเช้ากลับสู่ที่พัก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าพัก ณ โรงแรม Sailing Hotspring Hotel, Xilingshan หรือเทียบเท่า
วันที่สาม ซีหลิงซาน-เล่อซาน-ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่ซาน-ง้อไบ๊
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางจากซีหลิงซาน เดินทางสู่เมืองเล่อซาน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เล่อซาน ระหว่างทางท่านจะได้ชมความงามของธรรมชาติของสองข้างทาง นำท่านล่องเรือเพื่อชมความงามตามธรรมชาติของแม่น้ำหมิงเจียง แม่น้ำชิงอีเจียง และแม่น้ำต้าตูเหอ ทั้งสามสายไหลมาบรรจบกัน ณ หน้า หลวงพ่อโต ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิที่สกัดเข้าไปในภูเขาทั้งลูกที่ใหญ่ที่สุดในโลกสูง 71 เมตร หากท่านสังเกตให้ดีท่านจะเห็นพระนอนขนาดใหญ่ที่เป็นพื้นที่ของเกาะและชาวพุทธเชื่อว่าบนทรวงอกของพระนอนมีพระ ซึ่งก็คือหลวงพ่อโตนั่นเอง โดยสร้างขึ้นจากเงินบริจาคของชาวบ้านซึ่งใช้เวลาสร้างถึง 90 ปี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ง้อไบ๊
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเข้าสู่ที่พัก
นำท่านเข้าพัก ณ โรงแรม Emeishan Hotel, Emeishan หรือ ระดับเทียบเท่า


วันทีสี่ ง้อไบ๊-ยอดเขาจินติ่ง-วัดว่านเหนียน-ง้อไบ๊
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านชมความงามของเขาง้อไบ๊ หรือ เอ๋อเหมยซาน ยามเช้าด้วยขุนเขาและพันธุ์ไม้เมืองหนาว และเป็นสถานที่แสดงธรรมของพระโพธิสัตว์ผู่เสียน นำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้น สู่ยอดเขาจินติ่ง ซึ่งสูงกว่าระดับน้ำทะเล 3,099 เมตร
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชมยอดเขาสลับแนวสนเมืองหนาวดังวิมานแดนสวรรค์ หากท่านโชคดีท่านจะมีโอกาสได้เห็นปรากฎการณ์อันมหัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าบนขอบฟ้าบริเวณหน้าผาก่อนเวลา 7.00 น. และ 19.00 น. พร้อมกันนี้นำท่านชม วัดว่านเหนียน สร้างในสมัยราชวงศ์จิ้น และได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ในสมัยราชวงศ์หมิง นมัสการพระโพธิสัตว์ผู่เสียนทรงช้าง ทำด้วยทองเหลืองหนัก 62 ตัน ชมสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันล้ำค่าสามสิ่ง คือพระทันตธาตุ, พระคัมภีร์ใบลาน และพระราชลัญจกรของฮ่องเต้ว่านหลี่ ซึ่งมีน้ำหนัก 4 กิโลกรัม
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าพัก ณ โรงแรม Emeishan Hotel, Emeishan หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า ง้อไบ๊-เฉินตู-ศาลเจ้าอู่โหวฉือ-สวนสัตว์หมีแพนด้า-วัดเจาเจี๋ย-เฉินตู
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางกลับสู่เมือง เฉินตู นำท่านชม ศาลเจ้าขงเบ้ง หรืออู่โหวฉือ ซึ่งสร้างขึ้นโดยพระราชบัญชาของกษัตริย์แห่งอาณาจักรเฉิงปลายราชวงศ์ฉิน ประมาณ 1,800 กว่าปีมาแล้ว ชมสุสานเล่าปี่และรูปปั้นขุนนางและขุนศึกของภาพยนตร์เรื่องดังสามก๊ก เช่น เล่าปี่ ขงเบ้ง กวนอู เตียวหุย และทหารเอกหลายสิบนาย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเข้าชม สวนสัตว์หมีแพนด้า ให้ท่านได้ชมความน่ารักและความเป็นอยู่ที่เป็นธรรมชาติของเหล่าหมีแพนด้า ซึ่งเป็นสัตว์สัญลักษณ์ที่สำคัญของประเทศจีนและเมืองเฉินตู พร้อมชมความแปลกและน่ารักของชะนีขนทองและแพนด้าแดง จากนั้นนำท่านชมวัดเจาเจี๋ย พร้อมนมัสการพระโพธิสัตว์กวนอิมผู่เสียนทองคำอีกองค์หนึ่ง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พร้อมชมการแสดงโชว์เปลี่ยนหน้ากากของคณะงิ้วเสฉวนอันลือชื่อ
นำท่านเข้าพัก ณ โรงแรม Ruijing Hotel, Chengdu หรือ ระดับเทียบเท่า

วันที่หก เฉินตู-ช้อปปิ้งตลาดชั้นใต้ดิน-กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารอิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกที่ ตลาดชั้นใต้ดิน อาทิเช่น กระเป๋าเดินทาง เสื้อผ้า รองเท้า และสินค้าที่ระลึกอื่น ๆ มากมาย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร มื้อพิเศษ อาหารตุ๋นยาจีน
หลังอาหารให้ท่านเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินนครเฉินตู
16.00 น. อำลาเมืองเฉินตู ออกเดินทาง โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 619
18.05 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมเก็บความประทับใจไปนานวัน

               *************************************************************************
เอกสารในการขอวีซ่า หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และ รูปถ่ายสี ขนาด 1.5 นิ้วหรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน พร้อมที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ และสำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
อัตราค่าบริการ

    เฉินตู-ซีหลิง 6 วัน โดยการบินไทย
ธันวาคม07-12/14-19/21-26 (ราคาที่1=25,000)
ธันวาคม28 ธ.ค. - 02 ม.ค.   (ราคาที่2=26,300)

ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ                 25,000 26,300
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน         22,500 23,800
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 20,000 21,000
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) 18,800 19,800
ห้องเดี่ยว เพิ่มอีกท่านละ 4,500 4,500

    เฉินตู-ซีหลิง 6 วัน โดยการบินไทย
มกราคม04-09/10-15/17-22 (ราคาที่1=25,000)
มกราคม29 ม.ค. – 03 ก.พ. (ราคาที่2=26,900)

ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ                 25,000 26,900
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน         22,500 24,300
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 20,000 21,500
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) 18,800 20,300
ห้องเดี่ยว เพิ่มอีกท่านละ 4,500 4,500
หมายเหตุ การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่จำนวน 15 ท่านขึ้นไป
อัตรานี้รวม
* ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ เส้นทาง กรุงเทพฯ-เฉินตู-กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย ชั้นประหยัด
* ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง) และ ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ
* ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ และ ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
* ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
* ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
* ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีน และ ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 400,000 บาท
อัตรานี้ไม่รวม
* ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทาง ในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)ค่าธรรมเนียมทำหนังสือเดินทาง
* ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด ฯลฯ
* ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และ สำหรับราคานี้บริษัท ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
* ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
* ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
การชำระเงิน
ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 5,000 บาท ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่านสำหรับการจองทัวร์ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด
การยกเลิก
หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำงาน มิฉะนั้นบริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
หมายเหตุ
บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

หน้าแรก  |  สินค้า  |  เว็บบอร์ด  |  เกี่ยวกับเรา  |  บทความ  |  วิธีการชําระเงิน  |  ติดต่อเรา  |  Sitemap
© 2001- . TARAD.com. All Rights Reserved.
//