เข้าสู่ระบบ!!
หน้าแรก สินค้า เว็บบอร์ด เกี่ยวกับเรา บทความ วิธีการชําระเงิน ติดต่อเรา
ภาษาไทย
Mobile    
ค้นหา:
  บทความ  รถเข็น 
สถิติของเวบไซต์
เปิดเวบเมื่อ 19/04/2548
ปรับปรุงเวบเมื่อ 14/04/2563
ผู้ชมทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด 1039


หมวดหมู่สินค้า/บริการจดหมายข่าว
กรุณาใส่อีเมล์ของท่าน เพื่อรับข่าวสารที่น่าสนใจ

Link
แลกเปลี่ยนเงินวันนี้
THAI NN 

    

POLARIS TRAVEL SERVICE CO.,LTD.

บริษัท โพแลร์ริส การท่องเที่ยว จำกัด

TEL. 02-331 6235-6, 02-740 3756, 086 312 4569 

FAX. 02-331 6236

Line Id : polaristour

 มีความยินดีที่ท่านได้ใช้บริการของเราค่ะ

รายละเอียดสินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ >> ทัวร์ครบสูตรรอบโลก >> ท่องเที่ยวแดนมังกร >> เซี่ยงไฮ้ >> เซี่ยงไฮ้-หังโจว-ซูโจว 4วัน3คืน บินอินเดียแอร์ไลน์ พิเศษมีกุ้งมังกรให้ทาน เดินทาง 24

เซี่ยงไฮ้-หังโจว-ซูโจว 4วัน3คืน บินอินเดียแอร์ไลน์ พิเศษมีกุ้งมังกรให้ทาน เดินทาง  24 - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่
เซี่ยงไฮ้-หังโจว-ซูโจว 4วัน3คืน บินอินเดียแอร์ไลน์ พิเศษมีกุ้งมังกรให้ทาน เดินทาง  24


  Tell a Friend
เซี่ยงไฮ้-หังโจว-ซูโจว 4วัน3คืน บินอินเดียแอร์ไลน์ พิเศษมีกุ้งมังกรให้ทาน เดินทาง  24 - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่

เซี่ยงไฮ้-หังโจว-ซูโจว 4วัน3คืน บินอินเดียแอร์ไลน์ พิเศษมีกุ้งมังกรให้ทาน เดินทาง  24 - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่

เซี่ยงไฮ้-หังโจว-ซูโจว 4วัน3คืน บินอินเดียแอร์ไลน์ พิเศษมีกุ้งมังกรให้ทาน เดินทาง 24

รหัสสินค้า: 000017
ราคา: 15,900.00 บาท
รายละเอียด: เซี่ยงไฮ้ – อุทยานอวี้หยวน – ช้อปปิ้งตลาดเซียนหยาง – รถไฟลอดอุโมงค์เลเซอร์ - หอไข่มุก
หังโจว – ล่องทะเลสาบซีหู – เมืองจำลองราชวงศ์ซ่ง - ซูโจว – เนินเสือ ลิ้มรสอาหารพิเศษ ไก่ขอทาน, หมูตงปอ, กุ้งมังกร

*********************************************************************************************************
P กำหนดการเดินทาง 24–27 พฤศจิกายน 2548

             01-04 / 08-11 / 22-25 พ.ศ.2548 (คริสมาสต์)
*********************************************************************************************************
วันแรก กรุงเทพฯ – เซี่ยงไฮ้

13.00 น. — พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ณ อาคารผู้โดยสารขาออกที่ 1 เคาน์เตอร์ 8 โดยสายการบิน AIR INDIA โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ อำนวยความสะดวกแด่ท่าน
15.05 น. บินลัดฟ้าสู่ เซี่ยงไฮ้ โดยเที่ยวบินที่ AI 348 Q (บริการอาหารและเครื่องดื่ม บนเครื่อง)
20.10 น. ถึงท่าอากาศยานผู่ตง นครเซี่ยงไฮ้ ที่ได้รับการขนานนามว่า “ นครปารีสแห่งตะวันออก ” ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำหวังผู่ เส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงมหานครเมืองนี้และมีความยาวถึง 80 กม. ยังเป็นเมืองศูนย์กลางการค้า, เมืองท่า และเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่สุดของจีน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
ค่ำ ไ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านสู่โรงแรม
ใพักที่ : SOUTH HOTEL หรือระดับเดียวกัน
*********************************************************************************************************
วันที่สอง เซี่ยงไฮ้ – หังโจว

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเจ๋อเจียง ซึ่งมีความมั่งคั่งมากที่สุดแห่งหนึ่ง เป็นแหล่งเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศจีน  ซึ่งในอดีตมีคำเปรียบเปรยถึงความสวยงามของเมืองหังโจวและซูโจวว่า “ บนฟ้ามีสวรรค์ บนดินมี ซู(โจว) หัง(โจว) ” เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามสองฟากถนน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรส เมนูพิเศษ ไก่ขอทาน
บ่าย นำท่านล่องเรือชม ทะเลสาบซีหู ผ่านชม สะพานด้วน (แต่ไม่ด้วน) ซึ่งเป็นที่มา
ของตำนานเรื่อง“นางพญางูขาว”กับชายคนรักชื่อ“โข้เซียน” และชม โคมไฟ 3
ดวงทับแสงจันทร์น้ำลึก ตลอดจนชมธรรมชาติอันงดงามสดชื่นรอบ ๆ ทะเลสาบ
แห่งนี้ที่ได้รับสมญานามจากนักท่องเที่ยวว่า “ พฤกษชาติในนครินทร์ ” ต่อจาก
นั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านเหมยเจียอู แหล่งผลิตใบชาเขียวที่ขึ้นชื่อของจีน “หลงจิ่งฉา”
ค่ำ ไ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ลิ้มรส เมนูพิเศษ หมูตงปอ
หลังอาหารค่ำชม “ ซ่งเฉิน ” เมืองจำลองซ่ง ให้ท่านได้ชมและสัมผัสบรรยากาศสิ่งก่อสร้างเลียนแบบสมัยราชวงศ์ซ่ง ที่ได้จำลองเอาวิถีชีวิตของชาวจีนในสมัยโบราณมาไว้ พร้อมชมโชว์ยิ่งใหญ่ตระการตาและการแสดงต่างๆ
ใ พักที่ : HANGZHOU WAN HOTEL หรือระดับเดียวกัน
*********************************************************************************************************

วันที่สาม ซูโจว – เซี่ยงไฮ้

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ซูโจว  เป็นเมืองที่มีความสวยงามไม่น้อยกว่าเมืองหังโจว ด้วยสวนและคลองสายน้อยใหญ่ที่มีความงดงามอย่างมีเอกลักษณ์แห่งหนึ่งที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 2,500 ปี และได้รับสมญานามว่า “ เมืองแห่งสาวงาม ” ในอดีตฮ่องเต้หลายพระองค์ของราชวงศ์หมิงและชิง ชอบเดินทางจากเมืองหลวงที่ปักกิ่งมาท่องเที่ยว ซึ่งอดีตในแถบนี้ได้ชื่อว่า “เจียงหนาน” อุดมไปด้วยพืชพรรณธัญญาหารและสาวเจียงหนานที่มีความสวยงามเป็นเลิศ มเหสีและนางสนมในสมัยนั้น ส่วนใหญ่จะมาจากแถบเจียงหนานนี้
นำท่านชม เนินเสือ “หู่ชิว” และเจดีย์เอนที่สร้างขึ้นในสมัยชุนชิว หรือเลียดก๊ก โดยพระเจ้าโกวเจี้ยน แห่งก๊กอู๋ ชมหินหมื่นคน, หินลองกระบี่ และสถานที่เกิดตำนานรักอมตะเรื่อง “ สามยิ้มพิมพ์ใจ ” ระหว่างบัณฑิตหนุ่มถังป๋อหู่กับนางชิวเซียง ต่อจากนั้นนำชมโรงงานผ้าไหมจีนและผ้าแพร ที่เป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองซูโจว
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย      จากนั้นนำท่านกลับสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ “ นครปารีสแห่งตะวันออก ” เนื่องจากเป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญในด้านต่างๆ ของภูมิภาค ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การเงิน การลงทุน รวมถึงด้านแฟชั่น และการท่องเที่ยว เซี่ยงไฮ้จึงนับเป็นความภาคภูมิใจของชาวจีน   โดยถือได้ว่าเซี่ยงไฮ้เป็นสัญลักษณ์ของจีนยุคใหม่   ในด้านความก้าวหน้าและความทันสมัย นำท่านสู่บริเวณ หาดว่ายทาน ( หวังผู่ ) ชมทัศนียภาพอันงดงามของแม่น้ำหวังผู่ พร้อมชมอาคารทันสมัยตามสถาปัตยกรรมยุโรปและสิ่งที่น่าสนใจมากมาย จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งย่าน ถนนนานกิง ซึ่งมีความยาวถึง 5 กม. และยังเป็นแหล่งศูนย์กลางสำหรับการช้อปปิ้งที่คึกคักมากที่สุดของนครเชี่ยงไอ้ รวมทั้งห้างสรรพสินค้าใหญ่ชื่อดังกว่า 10 ห้าง ร้านค้าต่าง ๆ, ร้านอาหารและศูนย์กลางความบันเทิงมากมาย ที่จะสร้างสีสันและความบันเทิงให้กับผู้ที่มาจับจ่ายบนถนนนานกิง ถนนที่มีชื่อเสียงและคึกครื้นที่สุดของนครเซี่ยงไฮ้
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านนั่ง รถไฟลอดอุโมงค์เลเซอร์ ลอดแม่น้ำหวังผู่ ขึ้น หอหมิงจู (หอคอยไข่มุกแห่งบูรพา) ซึ่งเป็นสถานที่ส่งคลื่นไฟฟ้าของสถานีโทรทัศน์เซี่ยงไฮ้ สูง 468 เมตร และยังเป็นหอคอยที่สูงที่สุดในเอเชียพักที่ : SOUTH HOTEL หรือระดับเดียวกัน
*********************************************************************************************************
วันที่สี่ เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านชม อุทยานอวี้หยวน ซึ่งตั้งอยู่ ณ ใจกลางเขตเมืองเก่า อุทยานอวี้หยวน
เป็นสวนแต่งแบบจีนที่ประกอบไปด้วย ภูเขาจำลอง สระน้ำ และระเบียงทางเดิน
มีตำนานเล่าว่า นายช่างเอกจางหนานหยางได้สร้างอุทยานอวี้หยวนโดยการว่าจ้าง
ของตระกูลพาน แห่งราชสำนักหมิง สวนภูผา-ป่าเขียวแห่งนี้งดงามตระการตาไป
ด้วยภูเขาจำลอง สระปลาหลีฮื้อ กำแพงสลักรูปมังกร และเก๋งจีนอีกหลายหลังที่
เชื่อมต่อกันด้วยสะพานซิกแซกหลายสาย จากนั้นนำท่านสู่ เฉิงหวังเมี่ยว หรือที่เรียกกันว่า วัดเทพเจ้าประจำเมือง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่า ซึ่งได้กลายเป็นศูนย์รวมสินค้าและอาหารพื้นเมืองที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาวเซี่ยงไฮ้ซึ่งมีการผสมผสานระหว่างอดีตและปัจจุบันได้อย่างลงตัว
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารเมนูพิเศษ กุ้งมังกร
บ่าย นำท่านแวะซื้อยาแก้น้ำร้อนลวกเป่าฟู่หลิง “ ยาบัวหิมะ ” ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียง จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้งอย่างจุใจที่ ถนนเซี่ยงหยางลู่ ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีสินค้าก๊อปปี้แบรนด์เนมให้เลือกมากมายหลายชนิด อาทิเช่น เสื้อผ้า กระเป๋าสะพาย กระเป๋าเดินทาง รองเท้า และสินค้าสไตล์จีนๆ เช่น กระเป๋าปัก เสื้อคลุม ชุดกีเผ้า สมควรแก่เวลานำท่านสู่ภัตตาคาร
ค่ำ ไบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้น นำท่านสู่ ท่าอากาศยานเซี่ยงไฮ้
22.00 น. บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ AI 349 Q
01.20 น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

*********************************************************************************************************
ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ
J J J J ซื่อสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา J J J J
(*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป ***)
เซี่ยงไฮ้ – อุทยานอวี้หยวน – ช้อปปิ้งตลาดเซียนหยาง – รถไฟลอดอุโมงค์เลเซอร์ - หอไข่มุก
หังโจว – ล่องทะเลสาบซีหู – เมืองจำลองราชวงศ์ซ่ง - ซูโจว – เนินเสือ

P กำหนดการเดินทาง 10 – 13 / 24 – 27 พฤศจิกายน 2548
อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ 15,900       บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีพักกับ 1 ผู้ใหญ่ ท่านละ 15,900       บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีพักกับ 2 ผู้ใหญ่ (เสริมเตียง)ท่านละ 14,900       บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีพักกับ 2 ผู้ใหญ่ (ไม่เสริมเตียง)ท่านละ13,900     บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ท่านละ   3,500     บาท

— ประกาศ ณ วันที่ 18 ต.ค. 2548 เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการปรับ ราคา
 ภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง

หมายเหตุ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้)
อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
J ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
J ค่าวีซ่าและภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่กำหนดไว้ในรายการ
J ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) , อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
J ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
J น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม , ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
J ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท)
ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม
K ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
K ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
K ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
K ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ
เงื่อนไขการให้บริการ
1. ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 5,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน
2. เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน
3. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน   สละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5. การยกเลิก
5.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
5.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท
5.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
5.4 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
5.5 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทาง
    หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
    หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
    รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ มีพื้นหลังสีฟ้าเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์
    จากคอมพิวเตอร์ ( รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน อัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิ เท่านั้น )
    กรณีหนังสือเดินทางคนต่างชาติ
1 หนังสือเดินทางของคนต่างชาติ จ่ายเพิ่ม 100 บาท ( ยกเว้น ไต้หวัน / อเมริกัน ) เอกสารพาสปอร์ต + รูปถ่าย 2 ใบ + ที่อยู่
2 หนังสือเดินทางคนไต้หวัน ( ต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาจีน รายละเอียดที่อยู่ )
3 หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 1,500 บาท
สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้
1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2. นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
4. นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
ท ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท
ท ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 800 บาท

หน้าแรก  |  สินค้า  |  เว็บบอร์ด  |  เกี่ยวกับเรา  |  บทความ  |  วิธีการชําระเงิน  |  ติดต่อเรา  |  Sitemap
© 2001- . TARAD.com. All Rights Reserved.
//