เข้าสู่ระบบ!!
หน้าแรก สินค้า เว็บบอร์ด เกี่ยวกับเรา บทความ วิธีการชําระเงิน ติดต่อเรา
ภาษาไทย
Mobile    
ค้นหา:
  บทความ  รถเข็น 
สถิติของเวบไซต์
เปิดเวบเมื่อ 19/04/2548
ปรับปรุงเวบเมื่อ 14/04/2563
ผู้ชมทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด 1039


หมวดหมู่สินค้า/บริการจดหมายข่าว
กรุณาใส่อีเมล์ของท่าน เพื่อรับข่าวสารที่น่าสนใจ

Link
แลกเปลี่ยนเงินวันนี้
THAI NN 

    

POLARIS TRAVEL SERVICE CO.,LTD.

บริษัท โพแลร์ริส การท่องเที่ยว จำกัด

TEL. 02-331 6235-6, 02-740 3756, 086 312 4569 

FAX. 02-331 6236

Line Id : polaristour

 มีความยินดีที่ท่านได้ใช้บริการของเราค่ะ

รายละเอียดสินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ >> ทัวร์ครบสูตรรอบโลก >> ท่องเที่ยวแดนมังกร >> ปักกิ่ง >> ท่องเที่ยวเมือง ปักกิ่ง-ชมโชว์สองรูปแบบ 5วัน สายการบินไทย เดินทาง21-25ธ.ค/28ธ.ค-01ม.ค./29ธ.ค-02 ม.ค.

ท่องเที่ยวเมือง ปักกิ่ง-ชมโชว์สองรูปแบบ 5วัน สายการบินไทย เดินทาง21-25ธ.ค/28ธ.ค-01ม.ค./29ธ.ค-02 ม.ค. - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่
ท่องเที่ยวเมือง ปักกิ่ง-ชมโชว์สองรูปแบบ 5วัน สายการบินไทย เดินทาง21-25ธ.ค/28ธ.ค-01ม.ค./29ธ.ค-02 ม.ค.


  Tell a Friend
ท่องเที่ยวเมือง ปักกิ่ง-ชมโชว์สองรูปแบบ 5วัน สายการบินไทย เดินทาง21-25ธ.ค/28ธ.ค-01ม.ค./29ธ.ค-02 ม.ค. - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่

ท่องเที่ยวเมือง ปักกิ่ง-ชมโชว์สองรูปแบบ 5วัน สายการบินไทย เดินทาง21-25ธ.ค/28ธ.ค-01ม.ค./29ธ.ค-02 ม.ค. - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่

ท่องเที่ยวเมือง ปักกิ่ง-ชมโชว์สองรูปแบบ 5วัน สายการบินไทย เดินทาง21-25ธ.ค/28ธ.ค-01ม.ค./29ธ.ค-02 ม.ค. - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่

ท่องเที่ยวเมือง ปักกิ่ง-ชมโชว์สองรูปแบบ 5วัน สายการบินไทย เดินทาง21-25ธ.ค/28ธ.ค-01ม.ค./29ธ.ค-02 ม.ค.

รหัสสินค้า: 000089
ราคา: 28,300.00 บาท
จีน: ท่องเที่ยวเมือง ปักกิ่ง-ชมโชว์สองรูปแบบ 5 วันโดยสายการบินไทย
รายละเอียด: ท่องเที่ยวเมือง ปักกิ่ง-ชมโชว์สองรูปแบบ 5 วัน
              โดยสายการบินไทย


*********************************************************************************************************

จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังต้องห้ามกู้กง-ศูนย์วิจัยการแพทย์แผนโบราณ-กายกรรมปักกิ่ง
กำแพงเมืองจีน-ชาหยกแท้-พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง-ยาสมุนไพรเป่าฟู่หลิง-พระราชวังฤดูร้อน-ไข่มุกน้ำจืด-พระราชวังหยงเหอกง (วัดลามะ)-ชิมชาอู่หลง-โลกใต้ทะเล-เครื่องลงยาจิงไท่หลาน-ปักกิ่งไนท์โชว์
หอฟ้าเทียนถาน-ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย

*********************************************************************************************************


โพแลร์ริสการท่องเที่ยวมีความยินดีอย่างยิ่งนำเสนอโปรแกรมพิเศษนำท่านเยือนแดนมังกร นครแห่งประวัติศาสตร์ ค้นหาความมหัศจรรย์หลังม่านไม้ไผ่ของพระนางซูสีไทเฮาที่พระราชวังต้องห้าม ชมความยิ่งใหญ่ของจัตุรัสเทียนอันเหมิน และท้องพระโรงอันงดงามตระการตา ชื่นชมกับทัศนียภาพอันกว้างไกลบนกำแพงเมืองจีนยาวนับหมื่นลี้ และพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งราชวงศ์หมิง ตื่นตากับการแสดงกายกรรมปักกิ่งและลิ้มรสเป็ดปักกิ่ง สูตรต้นตำรับชาวจีน ชมพระราชวังฤดูร้อนอี้เหอหยวนของพระนางซูสีไทเฮาและพระราชวังหยงเหอกง ซึ่งปัจจุบันคือวัดลามะ จากนั้นชมอาณาบริเวณของหอฟ้าเทียนถาน ซึ่งในอดีตใช้เป็นที่บูชาและบวงสรวงเทวดาของพระจักรพรรดิ์ ใกล้ชิดกับสัตว์น้ำใต้ทะเลนานาชนิดในอันเดอร์วอเตอร์เวิลด์ แล้วอิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าที่มีชื่อเสียงของนครปักกิ่งอาทิ หยก ไข่มุกน้ำจืด เครื่องลงยาจิงไท่หลาน ชาจีนเลิศรส ศูนย์วิจัยการแพทย์แผนโบราณและยาสมุนไพรเป่าฟู่หลิง และของที่ระลึกต่าง ๆ อย่างจุใจ


กำหนดการเดินทาง ธันวาคม 2548 21-25 ธ.ค/ 28 ธ.ค.-01 ม.ค.
29 ธ.ค.-02 ม.ค. / 31 ธ.ค.-04 ม.ค.
  มกราคม 2549 04-08 / 11-15 / 18-22 / 21-25 / 29 ม.ค.-02 ก.พ.

*********************************************************************************************************

วันแรก กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง-ปักกิ่งไนท์โชว์

08.30 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ อาคาร 1 เคาน์เตอร์สายการบินไทย เช็คกรุ๊ปหมายเลข 1 เจ้าหน้าที่ของบริษัท วีทีจี คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง
11.05 น. นำท่านเหินฟ้าสู่กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 614
16.45 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่ง นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ตัวเมือง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านชมโชว์อันตระการตา ปักกิ่งไนท์โชว์ ให้ท่านรับทราบเรื่องราวและประวัติความเป็นมาของประเทศจีนตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงยุคปัจจุบัน
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Tiantan Hotel หรือระดับเดียวกัน

*********************************************************************************************************

วันที่สอง จัตุรัสเทียนอันเหมิน–พระราชวังโบราณกู้กง–ศูนย์วิจัยการแพทย์-กายกรรมปักกิ่ง

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นนำท่านชม จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซึ่งมีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นศูนย์กลางของกรุงปักกิ่ง เป็นสถานที่จัดพิธีฉลองเนื่องในโอกาสวันสำคัญต่างๆ ถ่ายรูปคู่กับอนุสาวรีย์วีรชน ศาลาประชาคม หอที่ระลึกท่านประธานเหมาเจ๋อตุง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านสู่พระราชวังต้องห้าม “พระราชวังกู้กง” หรือ The Forbidden City สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1406 ในสมัยจักรพรรดิ์หยงเล่อ มีตำหนักใหญ่เล็กรวม 9,999 ห้อง ซึ่งเป็นที่ประทับ และว่าราชการของจักรพรรดิ์ 24 พระองค์ในราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง ชมโบราณสถานและสิ่งที่ก่อสร้างอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และการเมือง จากนั้นนำท่านเข้าชม ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ รับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับวิวัฒนาการทางการแพทย์และปัจจุบันการแพทย์แผนปัจจุบันได้มีการส่งเสริมการรักษาโรคด้วยการใช้ยาสมุนไพร ซึ่งมีมานานกว่าพันปีแล้ว พร้อมทั้งรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร แล้วนำท่านชมการแสดง กายกรรมปักกิ่ง ที่น่าตื่นตาตื่นใจและมีชื่อเสียงของจีน
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Tiantan Hotel หรือระดับเดียวกัน

*********************************************************************************************************

วันที่สาม กำแพงเมืองจีน–พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง-หยกแท้-ยาสมุนไพร

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านเดินทางสู่ กำแพงเมืองจีน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปักกิ่ง ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวปักกิ่งในยามเช้าตลอดสองข้างทางของผู้คนที่เดินคิวจับจ่ายซื้ออาหารและสินค้าประจำวัน ความชุลมุนสับสนของการจราจร รถจักรยานร่วมแสนคันที่ปั่นอย่างรวดเร็วเพื่อเดินทางสู่ที่ทำงาน ชมทิวทัศน์สองข้างทางที่เต็มไปด้วยเรือกสวนไร่นาผ่านเส้นทางรถไฟทรานไซบีเรียที่ยาวที่สุดในโลกไปจนถึงด่านจียุงกวาน สัมผัสกับความมโหฬารและความยิ่งใหญ่ของกำแพงที่สร้างด้วยเลือดเนื้อและชีวิตของผู้คนนับล้านในสมัยจักรพรรดิ์ฉินซีฮ่องเต้ ซึ่งยังคงครองความยิ่งใหญ่จวบจนปัจจุบัน เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก จากนั้นมีเวลาให้ท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชมสินค้ามีชื่อของปักกิ่ง ชม หยกแท้ ของเมืองจีนพร้อมทั้งให้ท่านได้รับคำแนะนำและวิธีการดูหยก และให้ท่านเลือกซื้อหยกไว้เป็นของฝากล้ำค่า จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง ให้ทุกท่านได้ชมหุ่นขี้ผึ้งของกษัตริย์ ราชวงศ์หมิง ในช่วงเวลาสำคัญๆ เริ่มด้วย กษัตริย์ จูหยวนจาง ใน ค.ศ. 1368 และสิ้นสุดราชวงศ์สุดท้ายที่ ฉงเจิน ในปี ค.ศ. 1644 โดยกษัตริย์ ฉงเจิน โดนลบล้างราชวงศ์หมิง จนทำในตัวเองต้องหนี้ออกจากวังโบราณเพื่อฆ่าตัวตาย โดยวิธี ผูกคอตายที่ใต้ต้นท้อ จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ตัวเมือง ระหว่างทางนำท่านชมและเลือกซื้อ ยาสมุนไพร และครีมยาที่มีชื่อเสียงที่สุดของรัฐบาลจีน ได้แก่ เป่าฟู่หลิงหรือบัวหิมะ ซึ่งเหมาะกับการเก็บไว้เป็นยาสามัญประจำบ้าน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พร้อมให้ท่าน ลิ้มรสเป็ดปักกิ่งต้นตำรับขนานแท้
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Tiantan Hotel หรือระดับเดียวกัน

*********************************************************************************************************

วันที่สี่ พระราชวังฤดูร้อน–พระราชวังหยงเหอกง–ไข่มุกน้ำจืด-โลกใต้ทะเล-ชาเลิศรส

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านชม พระราชวังฤดูร้อน “อี้เหอหยวน” ของพระนาง
ซูสีไทเฮา ซึ่งเป็นที่ประทับและที่ว่าราชการของพระนางซูสีไทเฮา ชมความงดงามของทะเลสาบ พร้อมชมดอกไม้นานาชนิดที่ส่งกลิ่นหอมไปทั่ว
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชม พระราชวังหยงเหอกง ซึ่งเคยเป็นที่ประทับขององค์ชายสี่ในสมัยราชวงศ์ชิง ต่อมาได้ยกให้เป็นวัดลามะ ชมพระพุทธรูปยืนซึ่งทำด้วยไม้จันทน์ต้นเดียว ซึ่งมีความสูงถึง 26 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 เมตร เป็นพระยืนไม้ที่สูงที่สุดในโลก จากนั้นนำท่านชมเครื่องประดับ ไข่มุกน้ำจืด ของรัฐบาลจีน ให้ท่านเลือกซื้อมุกแท้เป็นของขวัญล้ำค่า แล้วนำท่านสัมผัสชีวิตสัตว์น้ำนานาชนิดอย่างใกล้ชิดและเดินบนทางเลื่อนไฟฟ้าที่ยาวที่สุดในโลกพร้อมลอดอุโมงค์แก้วเพื่อชมฉลามเจ้าสมุทรและโลกใต้ทะเลที่ Underwater World แหล่งท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดของนครปักกิ่ง แล้วนำท่านพักผ่อนกับการจิบชาเลิศรสของประเทศจีนพร้อมชมศิลปะการชงชา ให้ท่านชิมชาอู่หลง ที่มีชื่อเสียงของนครปักกิ่งและมณฑลอื่น ๆ อาทิ ชาแดง ชาผลไม้ ชาผูเอ่อร์ พร้อมให้ท่านเลือกซื้อเป็นของฝาก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Tiantan Hotel หรือระดับเดียวกัน

*********************************************************************************************************

วันที่ห้า หอฟ้าเทียนถาน–เครื่องลงยาจิ่งไท่หลาน-ตลาดรัสเซีย-กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านชม หอฟ้าเทียนถาน หอบวงสรวงเทวดาซึ่งในสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงใช้เป็นที่กราบไหว้ฟ้าและป้ายเทพสวรรค์ แล้วให้ท่านสัมผัสกับกำแพงสะท้อนเสียงและก้อนหินสามเสียง แล้วนำท่านชมและเลือกซื้อ เครื่องลงยาจิงไท่หลาน ซึ่งในอดีตเป็นเครื่องใช้ประจำราชสำนักของพระนางซูสีไทเฮา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดรัสเซีย มีเวลาให้ท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมที่เลียนแบบสินค้ายี่ห้อดังต่าง ๆ อาทิ หลุยส์วิตตอง, พราด้า, เฟอร์รากาโม, เวอร์ซาเช่ เป็นต้น
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาให้ท่านเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบิน
18.00 น. ออกเดินทางจากนครปักกิ่ง โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 615
21.45 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ …

          ****************************************************************************************

เอกสารในการขอวีซ่า ***หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และ รูปถ่ายสีขนาด 1.5 นิ้วหรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
            ***สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน พร้อมที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

อัตราค่าบริการ ปักกิ่ง-ชมโชว์ 2 รูปแบบ 5 วัน TG

ธันวาคม02-06/03-07/10-1414-18/21-25 (1 = 28,300 )
ธันวาคม29 ธ.ค.-02 ม.ค           ( 2= 29,300 )

ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ                 28,300 29,300
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน         25,500 26,300
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 22,800 23,500
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) 21,300 22,000
ห้องเดี่ยว เพิ่มอีกท่านละ                 3,500 3,500


  ปักกิ่ง-ชมโชว์ 2 รูปแบบ 5 วัน TG

มกราคม04-08/11-15/18-2221-25 (1 = 28,300 )
มกราคม29 ม.ค. - 02 ก.พ.         ( 2= 29,300 )

ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ                 28,300 29,300
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน         25,500 26,300
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 22,800 23,500
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) 21,300 22,000
ห้องเดี่ยว เพิ่มอีกท่านละ                 3,500 3,500

อัตรานี้รวม
ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับเส้นทางกรุงเทพฯ-ปักกิ่ง-กรุงเทพฯ สายการบินไทย ชั้นประหยัด
ค่าโรงแรมที่พักตามรายการระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการระบุ และ ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการระบุ
ค่ารถรับส่งและระหว่างการนำเที่ยวตามรายการระบุ และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเข้าประเทศจีน
ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 400,000 บาท
ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบินซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บณวันที่ 15 ส.ค. 2548

อัตรานี้ไม่รวม
ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน) และ ค่าทำหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ฯลฯ
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และ ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
สำหรับราคานี้บริษัท ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%

การชำระเงิน
ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 5,000 บาท ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่านสำหรับการจองทัวร์ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

การยกเลิก
หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำงาน มิฉะนั้นบริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้โดยสารต้องชำระค่ามัดจำที่ 2,000.- บาท

หมายเหตุ
บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

หน้าแรก  |  สินค้า  |  เว็บบอร์ด  |  เกี่ยวกับเรา  |  บทความ  |  วิธีการชําระเงิน  |  ติดต่อเรา  |  Sitemap
© 2001- . TARAD.com. All Rights Reserved.
//