เข้าสู่ระบบ!!
หน้าแรก สินค้า เว็บบอร์ด เกี่ยวกับเรา บทความ วิธีการชําระเงิน ติดต่อเรา
ภาษาไทย
Mobile    
ค้นหา:
  บทความ  รถเข็น 
สถิติของเวบไซต์
เปิดเวบเมื่อ 19/04/2548
ปรับปรุงเวบเมื่อ 14/04/2563
ผู้ชมทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด 1039


หมวดหมู่สินค้า/บริการจดหมายข่าว
กรุณาใส่อีเมล์ของท่าน เพื่อรับข่าวสารที่น่าสนใจ

Link
แลกเปลี่ยนเงินวันนี้
THAI NN 

    

POLARIS TRAVEL SERVICE CO.,LTD.

บริษัท โพแลร์ริส การท่องเที่ยว จำกัด

TEL. 02-331 6235-6, 02-740 3756, 086 312 4569 

FAX. 02-331 6236

Line Id : polaristour

 มีความยินดีที่ท่านได้ใช้บริการของเราค่ะ

รายละเอียดสินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ >> ทัวร์ครบสูตรรอบโลก >> ท่องเที่ยวมัลดีฟส์ >> โปรโมชั่นพิเศษมัลดีฟ 5 วัน 3 คืน

โปรโมชั่นพิเศษมัลดีฟ 5 วัน 3 คืน - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่
โปรโมชั่นพิเศษมัลดีฟ 5 วัน 3 คืน


  Tell a Friend
โปรโมชั่นพิเศษมัลดีฟ 5 วัน 3 คืน - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่

โปรโมชั่นพิเศษมัลดีฟ 5 วัน 3 คืน - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่

โปรโมชั่นพิเศษมัลดีฟ 5 วัน 3 คืน

รหัสสินค้า: 000880
ราคา: 26,900.00 บาท
รายละเอียด:

มัลดีฟ 5 วัน 3 คืน

 

วันแรก   กรุงเทพฯ – โคลอมโบ – มัลดีฟส์
17.30 น.  คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ F สายการบิน  ศรีลังกัน แอร์ไลน์  โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
19.50 น. ออกเดินทางสู่มัลดีฟส์ (โดยแวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงโคลอมโบ) โดยเที่ยวบินที่ UL 889 
21.40 น. เดินทางถึงสนามบินโคลอมโบ (รอเปลี่ยนเครื่อง)
00.15 น. ออกเดินทางต่อไปยังมัลดีฟส์ โดยเที่ยวบินที่ UL 105 
01.10 น. เดินทางถึงสนามบินมาเลย์ (Male International Airport) ประเทศมัลดีฟส์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ รอต้อนรับท่านและนำท่านเดินทางโดยเรือเร็ว Speed Boat ไปยังโรงแรมที่พัก
    Embudu Village Resort / Giravaru Resort (หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว)

วันที่สอง   มัลดีฟส์ – อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 
เช้า   รับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท
จากนั้นให้ท่านได้อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันสวยงามของเกาะมัลดีฟส์ หรือจะเลือกใช้บริการทัวร์ต่างๆ ของทางรีสอร์ทได้ เช่น ดำน้ำชมปะการัง, พายเรือแคนนู, บานาน่าโบ๊ต ฯลฯ (ค่าใช้จ่ายไม่รวมในแพ็คเก็จ)
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน หลังอาหารให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำที่รีสอร์ท พร้อมดื่มด่ำบรรยากาศที่แสนโรแมนติก
   Embudu Village Resort / Giravaru Resort (หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว)

วันที่สาม   มัลดีฟส์ – อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 
เช้า   รับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท
จากนั้นให้ท่านได้อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันสวยงามของเกาะมัลดีฟส์ หรือจะเลือกใช้บริการทัวร์ต่างๆ ของทางรีสอร์ทได้ เช่น ดำน้ำชมปะการัง, พายเรือแคนนู, บานาน่าโบ๊ต ฯลฯ (ค่าใช้จ่ายไม่รวมในแพ็คเก็จ)
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน หลังอาหารให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำที่รีสอร์ท พร้อมดื่มด่ำบรรยากาศที่แสนโรแมนติก
   Embudu Village Resort / Giravaru Resort (หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว)

วันที่สี่   มัสยิด Huskuru Miskiiy – ตลาดปลาสด – มัลดีฟส์ – โคลอมโบ  
เช้า   รับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท
         จากนั้นให้ท่านได้อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ในช่วงเช้า
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน เช็คเอาท์ออกจากห้องพัก
(ท่านสามารถฝากสัมภาระไว้ที่เคาน์เตอร์ ของทางรีสอร์ทได้)
15.30 น. นำท่านเดินทางสู่เมืองหลวง “มาเลย์” เมืองหลวงของประเทศมัลดีฟส์ นำท่านชมมัสยิด Huskuru Miskiiyหรือมัสยิดวันศุกร์ เป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่ที่สุดในมัลดีฟส์ สร้างขึ้นในสมัยคริสศตวรรษที่ 17 โดยสุลต่าน Ibrahim Iskandhar ในปี ค.ศ. 1656 อาคารแห่งนี้ สร้างโดยใช้ปะการังมาสลักเป็นลวดลายต่างๆ ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามที่ สำคัญของชาวมัลดีฟส์มากว่า 400 ปี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ตลาดปลาสด ที่ใหญ่ที่สุดของมัลดีฟส์ ชาวมัลดัฟส์จะจับปลามาขายกันที่ตลาดแห่งนี้เป็นจำนวนมากท่านสามารถเลือกซื้อปลาทูน่าสดๆ ได้ที่ตลาดแห่งนี้ และใกล้กับตลาดแห่งนี้ ยังเป็นตลาดสดที่ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง, ผัก-ผลไม้สด ได้ที่ตลอดแห่งนี้อีกด้วย
เย็น   บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
22.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงโคลอมโบ โดยเที่ยวบินที่ UL 104 
23.59 น. เดินทางถึงสนามบินโคลอมโบ (รอเปลี่ยนเครื่อง)

วันที่ห้า   โคลอมโบ – กรุงเทพฯ  
01.35 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ UL 888
09.35 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

************ ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ************  
         ซื่อสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา           
                 ( *** กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั้งแต่ 20 ท่านขึ้นไป *** )

Hotel:  Embudo Village / Giravaru Island Resort (หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว)

 

โรงแรม  
ผู้ใหญ่ เด็ก (มีเตียง)
(พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน) 
 เด็ก (ไม่มีเตียง)
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
พักเดี่ยว

19-23, 26-30 ส.ค.
27,900 26,900 25,900 5,000

2 - 6, 9 - 13, 16 - 20,23 - 27 ก.ย.

       
30 ก.ย. - 4 ต.ค. 52 26,900 26,900 24,900 5,000

 

อัตราค่าบริการนี้รวม  
ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ – มัลดีฟส์ – กรุงเทพฯ สายการบินศรีลังกัน แอร์ไลน์ / ค่าภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เรียกเก็บโดยสายการบิน / ค่าที่พัก 3 คืน (2-3 ท่านต่อ 1 ห้องคู่) / ค่านำเที่ยวและค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ / ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่องท่านละ 1 ชิ้นที่น้ำหนักไม่เกิน 20 กก. / บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) / มัคคุเทศก์บริการท่านตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ/ ค่าทำเอกสารของผู้ถือต่างด้าว / ค่าวีซ่า (ในกรณีที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย) / ค่าน้ำหนักสัมภาระที่เกินพิกัด /  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ถ้าต้องการ) / ในกรณีที่สายการบิน มีการปรับค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงและภาษีน้ำมัน ผู้โดยสารจะต้องชำระเพิ่มเติม

สำรองที่นั่ง   *ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 15,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง   * ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน  

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม

หมายเหตุ
บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน / บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ, ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้

เงื่อนไขการยกเลิก 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี
มัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 15,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน -  เก็บค่าใช้จ่าย 100%

เงื่อนไขและความรับผิดชอบ
บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว  สายการบิน  และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ


หน้าแรก  |  สินค้า  |  เว็บบอร์ด  |  เกี่ยวกับเรา  |  บทความ  |  วิธีการชําระเงิน  |  ติดต่อเรา  |  Sitemap
© 2001- . TARAD.com. All Rights Reserved.
//